Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu
536 Kč
Bez daně: 487 Kč
Na skladě

Kniha Milana Košuliče nabízí netradiční pohled na přírodě blízké pěstování lesa. Za podstatné je považováno samo usilování o změnu pěstebních postupů využitím spontánních přírodních procesů. Většina těchto autoregulačních procesů je podmíněna dlouhodobým využíváním přiměřeného zástinu. Velká pozornost v knize Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu je také věnována populační genetice, zejména otázkám vhodného uplatňování dřevin různé růstové strategie - pionýrských a klimaxových - a důsledkům nevhodného pěstování na genotypovou strukturu populací. Z jednotlivých pěstebních metod jsou nejpodrobněji popisovány výběrné principy, kniha se však nevyhýbá ani některým z metod klasického podrostního hospodaření, např. kotlíkům. Ačkoliv při výběru metod důsledně vychází z biologických a ekologických požadavků, vždy je dává do souvislosti s ekonomikou hospodaření v duchu axiomu "co je ekologické, je současně i dlouhodobě ekonomické a naopak".

Název: Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu
Autor: Milan Košulič st.

Nakladatel: FSC ČR
ISBN: 978-80-254-6434-2

Formát: 452 stran, česky, pevná s přebalem
Rok vydání: 2010, 1. vydání